Main Egyetlen világunk

Egyetlen világunk

4.0 / 5.0
0 comments
A ​tudós és a teológus egyazon világ különféle megnyilvánulásait vizsgálja, ki-ki a maga eszközeivel, és nem egy tekintetben meglepően hasonló módszerekkel. Ebben a könyvében John Polkinghorne azt veszi szemügyre, hogyan támogathatja egymást tudomány és teológia a közös cél a - tudomány és a vallás tartományán is túlmutatóan bonyolult - valóság minél teljesebb megismerésében. Szokatlan utat járt be a szerző: Huszonöt évig tevékenykedett elméleti fizikusként - jelentős szerepet játszott többek között a kvarkok felfedezésében -, és ebben a minőségben jelentős nemzetközi elismertségre tett szert, majd huszonöt év elteltével az anglikán egyház lelkésze lett. De bármilyen váratlan is egy ilyen váltás, szó sincs pálfordulásról. John Polkinghorne nem érzi úgy, hogy tudósként el kellett volna fojtania magában a hívőt, vagy hogy lelkészként meg kellene tagadnia tudósi énjét. Tudományos és teológiai szemlélete a kritikai realizmusban, illetve a természetteológiában, az emberi tudás két olyannyira eltérőnek látszó területének egymással határos vidékén forr egységbe.
Request Code : ZLIBIO3110519
Categories:
Year:
2008
Publisher:
Kalligram Könyv- és Lapkiadó
Language:
Hungarian
ISBN 10:
8081010491
ISBN:
8081010491

Comments of this book

There are no comments yet.
Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in