Latin Books

1
Winnie Ille Pu

Winnie Ille Pu

Year:
1987
Language:
Latin
File:
PDF
2
Domus Anguli Puensis

Domus Anguli Puensis

Year:
1980
Language:
Latin
File:
PDF
5
Ambrosii Theodosii Macrobii Saturnalia

Ambrosii Theodosii Macrobii Saturnalia

Year:
2022
Language:
Latin
File:
PDF
6
Ambrosii Theodosii Macrobii Commentarii in somnium Scipionis

Ambrosii Theodosii Macrobii Commentarii in somnium Scipionis

Year:
2022
Language:
Latin
File:
PDF
12
A. Persi Flacci et D. Iuni Iuvenalis Saturae

A. Persi Flacci et D. Iuni Iuvenalis Saturae

Edition:
Corrected
Year:
2022
Language:
Latin
File:
PDF
14
S. Gregorii Magni Moralia in Job (Libri I-X)

S. Gregorii Magni Moralia in Job (Libri I-X)

Year:
1979
Language:
Latin
File:
PDF
15
S. Gregorii Magni Moralia in Job (Libri XI-XXII)

S. Gregorii Magni Moralia in Job (Libri XI-XXII)

Volume:
2
Year:
1979
Language:
Latin
File:
PDF
18
Poeti latini arcaici, Vol. 1: Livio Andronico, Nevio, Ennio

Poeti latini arcaici, Vol. 1: Livio Andronico, Nevio, Ennio

Edition:
Restampa
Year:
2022
Language:
Latin
File:
PDF
19
Suetonius, Nero

Suetonius, Nero

Edition:
Reprint
Year:
2022
Language:
Latin
File:
PDF
20
Familia Romana

Familia Romana

Year:
2022
Language:
Latin
File:
PDF PA
22
Pseudomonarchia Daemonum (1563) Edition: 1st Edition

Pseudomonarchia Daemonum (1563) Edition: 1st Edition

Year:
2022
Language:
Latin
File:
PDFLIB
23
Codex Rehdigeranus l 11

Codex Rehdigeranus l 11

Year:
2022
Language:
Latin
File:
PDF
24
Codex San Gallensis 137 (Ps AUG spe)

Codex San Gallensis 137 (Ps AUG spe)

Year:
2022
Language:
Latin
File:
PDF
25
The Fleury Palimpsest (h 55)

The Fleury Palimpsest (h 55)

Year:
2022
Language:
Latin
File:
PDF